Bruk / leie av søkssenteret:

Adresse: C/O Lundsgate 16. 2. Etg. 

Parkering: Øvre del av grusbanen vis a vis lokalet. Vi ber om at denne parkeringen benyttes.

 

Vi åpner nå opp for leie av søkssenteret i Drammen.

Vi ønsker at alle som bruker lokalet, skal være knyttet til denne facebookgruppen: www.facebook.com/groups/1251586544939429

 

For at vi skal ha tilgang på et slikt område (sentralt og  med gode søksmuligheter), kreves det at regler og rutiner følges. Ved brudd på regler og ved skjødesløs behandling av området / luktemner, vil man kunne miste retten til å benytte seg av lokalene. 

 

Lokalene inneholder følgende:

  • 80 kvm søksrom for objektsøk / veggsøk. 
  • Plattform (kan kun benyttes med instruktør / privattime)
  • 7 møblerte rom for romsøk
  • Oppholdsrom 
  • grusbane for anne trening 

 

Vi vil ha 3 viktige regler for disponering av lokalet:

1: Hunder kan ikke lage støy i bilene / bjeffe utendørs (vi har lokalene i boligområde)

2: Minst mulig kontaminering av rommene

3: Hunder skal luftes / holdes i bånd i tilknytning til senteret

 

Du må selv ha med deg kaffe / te / kopper. All emballasje brukt til mat tas med hjem. 

 

Nøkkel: 

Nøkkel er tilgjengelig i en kodeboks/ nøkkelboks. Koden vil oppgis til lånetager ved leie / betaling av leie. Bruk gjerne VIPPS.  Lokalene kan ikke benyttes uten avtale med innehaver. 

 

Utlån: 

Pris pr kveld (fra kl 18-22 eller etter særskilte avtaler) er kr. 500.- pr. gruppe på maks 5 personer.  Lokalet må avbestilles senest kl 16 dagen før dersom bestilt tid ikke skal benyttes.  Leie av lokalet er økonomisk bindende.  For grupper større enn 5, tas det i tillegg 100.- pr. person.

Lokalene kan leies i perioder de ikke er i bruk til kursvirksomhet, konkurranser med mer. Vi ønsker primært å leie ut til grupper og  anbefalt gruppestørrelse er 8 personer eller færre. 

Det kan ikke holdes private og kommersielle treninger / kurs i lokalet. 

Booking: 

Booking gjøres senest dagen før innen kl 16. Det anbefales å sende en mail til grosauge@online.no med forespørsel.  Det kan også i tillegg sendes sms (91312419). Jeg vil deretter bekrefte leien så fort som mulig og deretter legge ut dette på vår facebookside: www.facebook.com/groups/1251586544939429 (søkssenter for hunder i Drammen).  Det vurderes andre løsninger for booking. 

 

Hvem kan leie / benytte seg av lokalet:

De som bruker senteret skal ha gjennomført minimum Smeller grunnkurs del 1 og 2 og ha god forståelse for håndetring av luktemner, kontaminering og bruk at søksarealene. (Vi ser en stor fordel i at deltagerne har deltatt på workshop hos oss med Tonje Kielland, SWDI eller oss i hundesenteret)

 

Ansvar i forbindelse med bruk av lokalet:

Man leier på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden er årsak til.

Dersom en skade skulle ramme hund eller fører kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor hundesenteret, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra hundesenterets side.

Hunder som oppbevares i bilene, må være rolige uten å lage støy. Vi leier i et boligområde og ønsker ikke belaste våre naboer.

 

Lufting av hunder

Hunder skal luftes i bånd og det skal plukkes opp etter hundene. Vis hensyn til beboere i området. Grusbanen er primært en treningsbane, så vi ønsker ikke lufting på dette området.

Det finnes en park noe hundre meter fra senteret (”Bikkjestykket” / gangavstand ) hvor det er fine turmuligheter.

I 1. Etg. er det et treningssenter / Fitness. Vis hensyn ved inn / utgang til søkslokalet slik at hundene ikke er til belastning for andre brukere.

Dersom noen mottar klager, skal disse henvises direkte til meg slik at jeg tar meg av eventuelle samtaler med klageren. Vi møter alle ”med et smil” og gjør vårt til at klager er unødvendig. Min kontaktinfo: Gro Saugerud: 913 12 419

 

Hunder i lokalet:

Bur som står i lokalet er private og kan ikke benyttes av andre.  Hunder under trening kan gjerne ligge inne i bur, men dere må selv ta med bur, vannskåler med mer.

Hunder skal ikke være løse i lokalet utenom trening.

Søksområder med løse hunder, sperres av med grind i døråpninger. 

 

Luktemne / utstyr:

Dere må selv ta med luktemne og utstyr til treningen (bokser, pinsett, pads til evnt besmitning med mer ). 

 

Håndtering av luktemne:

Hvis du mister et luktemne ned i en sprekk etc / ikke får fjernet det, så heng en lapp på stedet hvor det er mistet og hva slags luktemne det gjelder.  Skriv det også ned i loggboka. 

Alle gjemmer skal fjernes etter utlegg. Skriv gjerne opp hvor de er lagt og kryss av et de er plukket tilbake. 

 

Kontaminering: 

Enkelte substanser besmitter mer enn andre (eks te, biologisk materiale ). For at rommene skal holdes ”rene” så lenge som mulig, ønsker vi at dere bruker gjenstander som kan fjerne fra rommet til å gjemme i (sko, bøker, puter, krukker, blader, dvd med mer). 

Det samme gjelder bruk av bruskasser, kasser, fliser på vegg. Te besmitter underlaget ekstremt mye og det er ønske om at dere bruker emballasje som beskytter bruskassene. Bruskassene kan evnt vaskes / skylles godt etter bruk og settes til side til tørk. 

Hvis man gjemmer inne i skap, skuffer, i møbler etc ; ønsker vi at det brukes en form for emballasje så langt det er mulig. Emballasje må man selv sørge for å ha med seg. 

 

Loggbok: 

Det vil legges frem en loggbok / bok for beskjeder hvor det kan noteres ting av allmenn interesse. Det vil også være en whiteboardtavle i lokalet som kan brukes til beskjeder.